Đại lý  Amarillo Gear Vietnam,Trục dẫn động bơm dành cho ngành công nghiệp lớn Amarillo Gear Vietnam, Amarillo Gear Vietnam

Amarillo Gear tự hào về tuổi thọ và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi đã kinh doanh từ năm 1917 và cũng đã sản xuất bánh răng vuông góc xoắn ốc từ năm 1934. Ngày nay, chúng tôi cung cấp nhiều loại bánh răng nhất trên thế giới.

- Trục dẫn động bơm dành cho ngành công nghiệp lớn

- Trục Dẫn động bơm góc vuông cho nông nghiệp và công nghiệp

Xem thêm sản phẩm tại đây