Đại lý BECKHOFF Vietnam,Modun kết nối truyền thông IL23xx-Bxxx BECKHOFF Vietnam

Modun kết nối truyền thông- Fieldbus Coupler Box , combi kỹ thuật số: IL23xx-Bxxx

Các mô-đun IL23xx-Bxxx Fieldbus Coupler Box kết hợp bốn đầu vào kỹ thuật số và bốn đầu ra kỹ thuật số trong một thiết bị.

Thông tin cơ bản:

Beckhoff IL23xx-Bxxx| Digital input

 

 

 

8-channel

Signal

 

 

24 V DC
Filter 3.0 ms, Imax = 0,5 A

IL2300-Bxxx

4 inputs + 4 outputs, 8 x Ø8

IL2301-Bxxx

8 x M8

 

IL2302-Bxxx

4 x M12

 

Bảng mã code:

IL2300-B110

Coupler Box for EtherCAT
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus coupler box - Modun kết nối truyền thông

IL2300-B200

Coupler Box for Lightbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B310

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud)
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B318

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud), integr. T-piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B510

Coupler Box for CANopen System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B518

Coupler Box for CANopen System, with integr. T-piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B520

Coupler Box for DeviceNet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B528

Coupler Box for DeviceNet System, with integr. T-piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B900

Coupler Box for Ethernet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B903

Coupler Box for PROFINET
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B905

Coupler Box for Ethernet I/P
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-C310

PLC Box for Profibus DP System (12MBaud)
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-C900

PLC Box for Ethernet System
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2301-B110

Coupler Box for EtherCAT
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B200

Coupler Box for Lightbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B310

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud)
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, filter 3,0 ms, 4 dig. Outputs 24 V, 0,5 A
I/O Connection with connector M8, 3-pin, screw-type

IL2301-B318

Coupler Box for Profibus DP (12 MBaud) with integrated tee-connector
extendable with IExxxx box modules via IP-Link
4 digital inputs 24 V, filter 3,0 ms, 4 digital outputs 24 V, 0,5 A
I/O connection with connector M8, 3-pin, screw-type

IL2301-B400

Coupler Box for Interbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B510

Coupler Box for CANopen System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B518

Coupler Box for CANopen System, with integr. T-piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B520

Coupler Box for DeviceNet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B528

Coupler Box for DeviceNet System, with integr. T-Piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B730

Coupler Box for Modbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B800

Coupler Box for RS 485 System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B810

Coupler Box for RS 232C System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B900

Coupler Box for Ethernet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B900-0001-Turck

IL2301-B900-0001 Tu SENL-0404D-0003/Y

IL2301-B901

Coupler Box for Ethernet, d-coded M12
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B903

Coupler Box for PROFINET
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B905

Coupler Box for Ethernet I/P
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-C310

PLC Box for Profibus DP System (12 MBaud)
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-C318

PLC Box for Profibus DP System (12 MBaud) with integr. T-piece,
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-C900

PLC Box for Ethernet System
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2302-B110

Coupler Box for EtherCAT
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B200

Coupler Box for Lightbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B310

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud)
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B318

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud)
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B400

Coupler Box for Interbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B510

Coupler Box for CANopen System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B518

Coupler Box for CANopen System, with integr. T-Piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B520

Coupler Box for DeviceNet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B520-2000-Turck

IL2302-B520-2000 Tu SDNL-0404D-0104/3GD

IL2302-B528

Coupler Box for DeviceNet System, with integr. T-Piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B730

Coupler Box for Modbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B800

Coupler Box for RS 485 System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B900

Coupler Box for Ethernet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B901

Coupler Box for Ethernet, d-coded M12
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12, 5 pin, screw type

IL2302-B903

Coupler Box for PROFINET
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin, screw-type

IL2302-B905

Coupler Box for Ethernet I/P
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin, screw-type

IL2302-C310

PLC Box for Profibus DP System (12MBaud)
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-C318

PLC Box for Profibus DP System (12MBaud) w. integr. T-piece
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-C900

PLC Box for Ethernet System
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam