Đại lý Pora Vietnam,Digital Hopper Loader - PR-HLD-2HP, 3HP, 5HP Pora Vietnam

Pora Hopper

Digital Hopper Loader - PR-HLD-2HP, 3HP, 5HP

This is used for the process of supplying resin material to injection molded products by using the absorption force of air obtained through the rotation of an impeller.

Product code : PR-HLD-2HP, PR-HLD-3HP, PR-HLD-5HP

Hopper Loader PRHL-7.5HP, 10HP

This is used for the process of supplying resin material to injection molded products by using the absorption force of air obtained through the rotation of an impeller.

Product code: PRHL-7.5HP, PRHL-10HP

Dry Hopper PRDH-050~400

This is used for the process of removing moisture from resin material to be supplied to an injection molding machine and maintaining an adequate temperature.

Product code : PRDH-050, PRDH-075, PRDH-100, PRDH-150, PRDH-200, PRDH-300¸ PRDH-400

ANS là đại lý phân phối chính hãng Pora Vietnam cung cấp sản phẩm Pora

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Pora tại Vietnam