Đại lý COMAC CAL Vietnam,Công tắc dòng chảy/ Công tắc lưu lượng FS05 đo dựa trên công tắc nhiệt lượng COMAC CAL Vietnam,COMAC CAL Vietnam

 

Công tắc dòng chảy/ Công tắc lưu lượng FS05 đo dựa trên công tắc nhiệt lượng

 • Hệ thông làm mát
 • Xây dựng

Công tắc dòng chảy nhiệt lượng/ Công tắc lưu lượng nhiệt lượng FSEx 10/11/15/20 cho phép dùng trong môi trường có khả năng cháy nổ cao:

 • FS 10Ex
 • FS 11Ex
 • FS 15Ex
 • FS 20Ex
 • Khai thác mỏ
 • Hóa dầu
 • Hóa chất

Công tắc dòng chảy/ Công tắc lưu lượng 10/11/15/20  dựa trên nguyên tắc nhiệt lượng

 • FS 11
 • FS 15
 • FS 20
 • Khai thác mỏ
 • Hóa dầu
 • Hóa chất

Xem thêm sản phẩm tại đây